Türkiye’de ve seçilen bölgesel pazarlarda enerji ve ulaştırma sektörü dinamikleri

Şirket ana stratejisini, kayda değer bir GSYH’ye ve altyapı yatırımlarında büyüme fırsatı olan ülkelerde yatırım yapmak üzerine kurmuştur. Türkiye, büyüklük, nüfus, GSYH büyümesi ve altyapı yatırımları ihtiyacı açısından en çekici küresel pazarlardan biridir. OECD verilerine göre 2009-2012 yılları arasında GSYH’deki yıllık bileşik büyüme oranı %6,3 olması beklenen Türkiye, Avrupa’nın en hızlı büyüyen pazarları arasındadır. Limak Yatırım, Türkiye’nin ekonomisi büyüdükçe, elektrik talebinin artacağına ve kentsel nüfusun harcanabilir gelirinin daha büyük bir yüzdesinin seyahate harcanacağına inanmaktadır. Büyüme beklentilerinin yanı sıra, Türkiye aynı zamanda enerji ve havalimanı sektörlerinde sunulan hizmetlere talebi güçlendirecek olan 2010’da %66’dan 2050’de %84’e yükselmesi beklenen (son Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre) kentleşme oranı ve TÜİK’e göre halkın %50’sinin 29,2 yaş ve altında olduğu genç nüfusu ile olumlu demografik eğilimlere sahiptir. Örneğin, 2010 ve 2019 yılları arasında Türkiye elektrik tüketimi TEİAŞ’ın düşük talep ve yüksek talep senaryolarına göre sırasıyla yaklaşık olarak %6,5 ve %7,5 oranlarında büyüyecek ve elektrik talebi 2016’da arzı geçecektir. Limak Yatırım, kendisi tarafından veya doğrudan veya dolaylı olarak hissedar olduğu şirketler tarafından sahip olunan; faal durumdaki 4 adet hidroelektrik santrali, inşaat aşamasındaki 3 adet hidroelektrik santrali, lisans öncesi planlama aşamasında bulunan 2 adet hidroelektrik santrali projesi ve lisans başvurusu öncesi planlama aşamasında bulunan 1 Jeotermal santrali projesi, iki elektrik dağıtım şirketi ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile enerji talebi ve nakliye kullanımı açısından hızla büyümekte olan ekonomide bu dinamiklerden önemli bir enerji ve ulaşım oyuncusu olarak konumlanmıştır.

Şirket, aynı zamanda Balkanlar, Ortadoğu, Güney Asya’yı (Kosova, Makedonya, Hırvatistan, Suudi Arabistan, Hindistan) da içeren hızlı büyüyen pazarlarda yatırım yapmayı planlamaktadır.

Proje üretimi ve yeni yatırımların tamamlanması konusunda kanıtlanmış performans

Limak Grubu hidroelektrik santralleri, otoyollar, limanlar ve havalimanı terminali gibi çeşitli kamu özel işbirliği yatırımı ve müteahhitlik projelerinde 30 yılı aşkın bir tecrübeye sahiptir. Grup, aynı zamanda son dönemde, bir kısmında konsorsiyum ortağı olmak kaydıyla, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (“İSG”) (2007), Uludağ Elektrik Dağıtım Bölgesi (2010), İskenderun Limanı (2010) ve Priştine Uluslararası Adem Yaşari Havalimanı (2010) ihaleleri gibi çeşitli Yap-İşlet-Devret, İmtiyaz ve İşletme Hakkı Devir ihalelerini kazanarak ilgili süreçlerde yetkinliğini kanıtlamıştır. Grubun yerel ve uluslararası anlamda ihale kazanmada gösterdiği güçlü performans, faaliyet ortakları ve diğer pay sahipleri ile ilişkiler, işletme ve teknik konulardaki referansları ve gerekli görüldüğünde yetkin teknik, hukuki ve diğer profesyonel danışmanlarla çalışmasına bağlıdır.

Limak Yatırım, projenin operasyonel olarak doğru yönetilmesini diğer tüm faaliyetlerinin anahtarı olarak görmekte ve bu sebeple bünyesinde ayrı bir proje yönetim ekibi bulundurmaktadır. İnşaatı ilgili sözleşmede öngörülen süreden 12 ay erken tamamlanan ve ek yatırımlar sebebiyle 1 yıl 300 gün daha fazla işletme hakkı kazanılan İSG, Limak Grubu’nun geçmiş uygulama performansını gösteren iyi bir örnektir.

Enerji ve ulaştırma alanındaki yüksek kaliteli altyapı varlıklarından oluşan çeşitli ve dengeli portföy

Şirket işletme ile geliştirmeye açık projeler ve sıfırdan yatırım projelerinin sağlıklı bir karışımını sağlayarak enerji ve altyapı sektörlerinde kaliteli varlıklardan oluşan çeşitlendirilmiş bir portföy yaratmaya çalışmıştır.

Düşük su kullanım maliyetleri, uzun ekonomik ömür, elverişli hidrolojik karakteristikler ve rezervuarlarla hidroelektrik santral portföyü Limak Yatırım’ı elektrik üretim sektöründe bulunan termik santral ve diğer üretim portföylerine göre daha elverişli bir konuma getirmektedir. Şirket’in kendisi tarafından veya doğrudan veya dolaylı olarak hissedar olduğu şirketler tarafından sahip olunan hidroelektrik santraller oldukça yenidir. Şirket ve doğrudan veya dolaylı olarak hissedar olduğu şirketler, sahip oldukları rezervuarlı santrallerde üretilen elektriği 2009 ve 2010 yıllarında sistem marjinal fiyatının üzerinde satma imkanı bulmuşlardır.

İSG, Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanlarından biridir. İstanbul’da son iki yılda gelişen %29’luk uluslararası yolcu artışının büyük kısmı İSG’nin artan yolcu trafiğinden kaynaklanmaktadır. Priştine Uluslarası Adem Yaşari Havalimanı ise kalıcı ve devamlı yolcu trafiği yayılımı ile bölgesel pazara doğru gelişme konusunda güçlü bir potansiyele sahiptir.

Diğer yandan, işletme hakkının devrine ilişkin olarak yapılan ihalesi kazanılmış ancak henüz devir işlemleri tamamlanmamış olan İskenderun Limanı büyük deniz ticaret rotalarına stratejik yakınlığa sahiptir ve rakiplerine göre daha düşük erişim maliyetleri ile Türkiye’nin ulaşım ağına hem demiryolu, hem de otoyol erişimi mevcuttur.

Tamamlanan projelerin yanı sıra geliştirme aşamasındaki projelerle büyüme fırsatı

Limak Yatırım, bünyesinde bulunan, inşa halindeki veya proje aşamasındaki enerji santralleriyle toplam enerji üretim kapasitesini yaklaşık 2.400 GWh olması planlanmaktadır.

Şirket’in mevcut havalimanı devam eden güçlü yolcu artışı ve ek olarak “dual till” rejimi sayesinde havacılık dışındaki gelirlerin potansiyel artışı ile halen gelişme dönemindedir. İSG 2008 ve 2010 arasında gerçekleşen ortalama yıllık %62,4 artış ile gelişme potansiyelini kanıtlamaktadır. Buna ek olarak, Şirket’in elektrik üretimi özelleştirmeleri, Türkiye’deki ücretli yol imtiyazı özelleştirmeleri, Suudi Arabistan’daki Medine Havalimanı imtiyazı ihalesi ve Hindistan’daki ücretli yol ve liman imtiyazı ihalelerine de katılarak yeni projeleri hayata geçirmesi planlanmaktadır.

Lider uluslararası şirketler ve bankalarının tercih ettiği ortak

Limak Yatırım, tecrübesi, güçlü finansman ve yapılandırma uzmanlığı sayesinde uluslararası finansal kuruluşlarla ortaklık kurabilmektedir. Limak Yatırım, GMR Infrastructure Limited (Hindistan), Malaysia Airports Holding Berhad (Malezya), Aeroports de Lyon Management et Services S.A. (Fransa), Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Cengiz Holding Anonim Şirketi’nin de aralarında bulunduğu pek çok uluslararası ve yerel şirket veya yatırımcı ile ortak girişim ve yatırımlarda bulunmaktadır.

   Sayfayı Yazdır Sayfanın Başına Git
EPosta adresinizi yazarak ebültenimize kayıt olabilir yenilikler, güncellemeler ve firmamız hakkındaki düzenlemelerden en kısa sürede haberdar olabilirsiniz